Kezdőlap Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek


   1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tárgya a Magistro Hungary Kft (székhelye: 1136 Budapest, Tátra u 5 A/2 adószáma: 27913479-2-41, nyilvántartási száma: 01-09-356749 továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://akcioleso.hu címen található weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) által nyújtott szolgáltatások felhasználásának és igénybevételének a feltételei.  1. Az ÁSZF hatálya


2.1.   Jelen ÁSZF kiterjed a Weboldal felhasználására és felhasználóira. A Weboldal felhasználójának minősül minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, a Weboldal által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.


2.2.   Az ÁSZF rendelkezéseit a felhasználó a Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri.


2.3.   Jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a Szolgáltató azon ügyfeleire, megbízóira, a velük fennálló jogviszonyokra, amely ügyfelek, megbízók által meghirdetett 3.1. pont szerinti Akciók a Weboldalon megjelenítésre kerülnek.  1. A szolgáltatás tartalma, jellemzői


3.1. A Szolgáltató az általa működtetett Weboldalon kereskedelemmel, szolgáltatások nyújtásával foglalkozó vállalkozások által meghirdetett ajánlatokat, árengedményeket, akciókat, valamint az ezeket tartalmazó hirdetési újságokat, magazinokat, katalógusokat, továbbá akciós termékajánlatokat és akciós kupon ajánlatokat (együttesesen: Akciókat) gyűjt, tesz elérhetővé és kereshetővé a felhasználók számára.


3.2.   A felhasználónak lehetősége van arra, hogy az általa használt böngészővel a Weboldal által küldött „push” üzenetekre iratkozzon fel, további adatok megadása nélkül. Feliratkozás esetén a Weboldal az Akciókról a felhasználót a saját böngészőjén keresztül küldött üzenetben értesíti. A „push” üzenetekről a felhasználó az általa használt böngésző beállításaiban bármikor leiratkozhat.


3.3.   A felhasználó a Weboldalon megjelenő Akciókat a megoszthatja a Facebookon a beépített Facebook megosztás gomb segítségével. 


3.4.   A Weboldalon nyújtott szolgáltatás nem foglalja magában a megjelenített Akcióval érintett termékek, szolgáltatások, kuponok Weboldalon keresztül való megvásárlását. A Weboldalon keresztül vásárolni nem lehetséges, a Szolgáltató az Akciókkal érintett termékek, szolgáltatások értékesítését nem folytatja. A Weboldalon adott esetben lehetőség van arra, hogy a Szolgáltató az Akcióknál feltüntesse azt a hiperlinket, amellyel a felhasználó átléphet azon vállalkozás honlapjára, ahol az érintett terméket/szolgáltatást megvásárolhatja.


3.5.   A Weboldalon feltüntetett Akciókat meghirdető vállalkozások közreműködésével kerülnek megjelenítésre a Weboldalon, vagy a Szolgáltató a vállalkozások által közzétett nyilvános forrásból veszi át. Ezért a Szolgáltató által a Weboldalon megjelenített Akciók tájékoztató jellegűek, azok pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, igénybevehetőségéért a Szolgáltató szavatossági, kártérítési vagy más felelősséggel nem tartozik és ilyen felelősséget nem vállal.


3.6.   A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Weboldalon név, e-mail cím és belépési jelszó megadásával saját profilt regisztráljon. A regisztrált felhasználók igénybe vehetik a Weboldal által nyújtott további szolgáltatásokat: Akciókat tartalmazó kiadvány vagy akciós termék mentése (kedvencekhez hozzáadása), feliratkozás e-mail értesítésre..


3.7.   A regisztrált felhasználó saját profiljának adatait bármikor módosíthatja, a profilt törölheti, illetve a törlést feliratkozási e-mail címéről küldött e-mailben is kérheti.


3.8.   A regisztrált és nem regisztrált felhasználók részére nyújtott szolgáltatásokat, azok tartalmát a Szolgáltató a felhasználók hozzájárulása nélkül, saját döntése alapján jogosult meghatározni, megváltoztatni, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni.


3.9.   A Szolgáltató nem köteles a felhasználók számára a Weboldal folyamatos vagy meghatározott időtartamban való rendelkezésre állását biztosítani.


3.10. A Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat a regisztrált és nem regisztrált felhasználók ingyenesen jogosultak igénybe venni.  1. Szellemi tulajdon


4.1.   A Weboldalon megjelenített Akciókban található, védjegyoltalommal vagy más szellemi tulajdonra vonatkozó oltalommal védett márkanevek, tartalmak kizárólag a Weboldal céljával összhangban (tájékozódás, tájékoztatás az Akciókról) használhatóak fel. Az ettől eltérő célra való használathoz a jogtulajdonos előzetes hozzájárulása szükséges.


4.2.   A Weboldalon megjelenő magazinokban, katalógusokban megjelenő, szerzői joggal védett tartalom további felhasználása, így különösen újraközlése, többszörözése, terjesztése a szerzői jog jogosultjának engedélyével lehetséges.  1. Vegyes rendelkezések


5.1.   A jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzététel napján lép hatályba.


5.2.   A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. Amennyiben a módosítás a felhasználó jogait és kötelezettségeit jelentős mértékben érinti, akkor az ÁSZF módosulásáról a Szolgáltató a Weboldalon külön is tájékoztatja a felhasználót. A felhasználó a módosítást a Weboldal további használatával veszi tudomásul.


5.3.   Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó.


Budapest, 2020. július 24.